all-in nghĩa là gì trong tiếng Anh

all-inadjective
UK/ˌɔːl ˈɪn/
US/ˌɔːl ˈɪn/
1.tất tay (đặt hết tài sản hoặc sức lực vào một việc gì đó với hy vọng thành công).
After running a marathon, I was all-in and could barely lift my legs.
Sau khi chạy marathon, tôi cảm thấy kiệt sức và hầu như không thể nâng chân lên được.
Working a double shift left me feeling all-in, longing for a good night's sleep.
Làm việc ca kép khiến tôi cảm thấy kiệt sức, mong được ngủ một giấc ngon lành.
Thêm câu ví dụwarning
2.Toàn bộ, Tất cả (Bao gồm mọi thứ, không loại trừ bất kỳ cái gì).
The all-in package includes accommodation, meals, and activities for a stress-free vacation.
Gói dịch vụ trọn gói bao gồm chỗ ở, bữa ăn và các hoạt động để kỳ nghỉ không lo lắng.
She went all-in on her business venture, investing all her savings and resources.
Cô ấy đã đầu tư toàn bộ vào dự án kinh doanh của mình, sử dụng hết tiết kiệm và nguồn lực của mình.
Thêm câu ví dụwarning
Thành ngữ
warning

TỪ VỰNG MỖI NGÀY

13/5/2024

new-word

()

()
UK
US
icon mochi

+Định nghĩa
+Thành ngữ

TỪ VỰNG MỖI NGÀY

13/5/2024

Tra từ siêu tốc cùng Mochi Extension

Dễ dàng tra từ, lưu 60.000+ từ vựng và dịch câu tức thì. Tận hưởng trải nghiệm đọc không gián đoạn ngay hôm nay với Mochi Extension!

banner_extension_left
banner_extension_left
banner_extension_left
Tầm quan trọng của việc hiểu từ vựng trong việc học tiếng Anh

Khi học tiếng Anh, việc hiểu được nghĩa của từng từ là một phần quan trọng trong quá trình tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Thông thạo từ vựng giúp bạn tự tin giao tiếp và hiểu rõ hơn các văn bản, đồng thời cũng là bước đầu tiên để tiếp cận và hiểu sâu hơn về ngôn ngữ này.

Việc tìm hiểu từ vựng kỹ càng từ đầu không chỉ là một phương pháp hiệu quả mà còn là cách tiếp cận tốt trong việc bắt đầu học ngôn ngữ mới. Dần dần, bạn sẽ trở thành một người đọc hiểu thông thạo và tự tin hơn trong việc tiếp cận các nguồn thông tin bằng ngoại ngữ.