bear fruit nghĩa là gì trong tiếng Anh

bear fruitidiom
1.đạt được kết quả tốt
After months of hard work, our marketing campaign finally bore fruit with a significant increase in sales.
Sau nhiều tháng làm việc chăm chỉ, chiến dịch tiếp thị của chúng tôi cuối cùng cũng đạt được kết quả tích cực với sự tăng trưởng đáng kể trong doanh số bán hàng.
The investment in new technology is starting to bear fruit as we see improvements in efficiency and productivity.
Việc đầu tư vào công nghệ mới đang bắt đầu mang lại kết quả khi chúng ta thấy sự cải thiện về hiệu quả và năng suất.

TỪ VỰNG MỖI NGÀY

13/5/2024

new-word

()

()
UK
US
icon mochi

+Định nghĩa

TỪ VỰNG MỖI NGÀY

13/5/2024

Tra từ siêu tốc cùng Mochi Extension

Dễ dàng tra từ, lưu 60.000+ từ vựng và dịch câu tức thì. Tận hưởng trải nghiệm đọc không gián đoạn ngay hôm nay với Mochi Extension!

banner_extension_left
banner_extension_left
banner_extension_left
Tầm quan trọng của việc hiểu từ vựng trong việc học tiếng Anh

Khi học tiếng Anh, việc hiểu được nghĩa của từng từ là một phần quan trọng trong quá trình tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Thông thạo từ vựng giúp bạn tự tin giao tiếp và hiểu rõ hơn các văn bản, đồng thời cũng là bước đầu tiên để tiếp cận và hiểu sâu hơn về ngôn ngữ này.

Việc tìm hiểu từ vựng kỹ càng từ đầu không chỉ là một phương pháp hiệu quả mà còn là cách tiếp cận tốt trong việc bắt đầu học ngôn ngữ mới. Dần dần, bạn sẽ trở thành một người đọc hiểu thông thạo và tự tin hơn trong việc tiếp cận các nguồn thông tin bằng ngoại ngữ.