you scratch my back and I’ll scratch yours nghĩa là gì trong tiếng Anh

you scratch my back and I’ll scratch yoursidiom
1."Ăn miếng trả miếng"
The two coworkers had an agreement - "You scratch my back and I'll scratch yours" when it came to covering shifts.
Hai đồng nghiệp đã có thỏa thuận "Bạn giúp tôi, tôi giúp bạn" khi phải đổi ca.
The politician promised favors to his supporters, following the motto of "You scratch my back and I'll scratch yours."
Chính trị gia hứa hẹn ưu ái cho những người ủng hộ mình, theo nguyên tắc "Bạn giúp tôi, tôi giúp bạn".

TỪ VỰNG MỖI NGÀY

13/5/2024

new-word

()

()
UK
US
icon mochi

+Định nghĩa

TỪ VỰNG MỖI NGÀY

13/5/2024

Tra từ siêu tốc cùng Mochi Extension

Dễ dàng tra từ, lưu 60.000+ từ vựng và dịch câu tức thì. Tận hưởng trải nghiệm đọc không gián đoạn ngay hôm nay với Mochi Extension!

banner_extension_left
banner_extension_left
banner_extension_left
Tầm quan trọng của việc hiểu từ vựng trong việc học tiếng Anh

Khi học tiếng Anh, việc hiểu được nghĩa của từng từ là một phần quan trọng trong quá trình tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Thông thạo từ vựng giúp bạn tự tin giao tiếp và hiểu rõ hơn các văn bản, đồng thời cũng là bước đầu tiên để tiếp cận và hiểu sâu hơn về ngôn ngữ này.

Việc tìm hiểu từ vựng kỹ càng từ đầu không chỉ là một phương pháp hiệu quả mà còn là cách tiếp cận tốt trong việc bắt đầu học ngôn ngữ mới. Dần dần, bạn sẽ trở thành một người đọc hiểu thông thạo và tự tin hơn trong việc tiếp cận các nguồn thông tin bằng ngoại ngữ.