girlhood nghĩa là gì trong tiếng Anh

girlhoodnoun
UK/ˈɡɜːlhʊd/
US/ˈɡɜːrlhʊd/
1.Thời con gái
Her memories of girlhood were filled with laughter, innocence, and the joy of carefree days.
Ký ức về tuổi thơ của cô ấy đầy tiếng cười, ngây thơ và niềm vui của những ngày không lo lắng.
The transition from girlhood to womanhood is a significant milestone in a young girl's life.
Sự chuyển từ tuổi thơ sang tuổi trưởng thành là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời của một cô gái trẻ.
Thêm câu ví dụwarning

Từ vựng mỗi ngày

23 Tháng Năm 2024

new-word

()

()
UK
US
Tra cứu thêm định nghĩa và câu ví dụ >>

Định nghĩa
girlhood (noun)

Từ vựng mỗi ngày

23 Tháng Năm 2024

new-word

()

()
UK
US
Tra cứu thêm định nghĩa và câu ví dụ >>
Tầm quan trọng của việc hiểu từ vựng trong việc học tiếng Anh

Khi học tiếng Anh, việc hiểu được nghĩa của từng từ là một phần quan trọng trong quá trình tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Thông thạo từ vựng giúp bạn tự tin giao tiếp và hiểu rõ hơn các văn bản, đồng thời cũng là bước đầu tiên để tiếp cận và hiểu sâu hơn về ngôn ngữ này.

Việc tìm hiểu từ vựng kỹ càng từ đầu không chỉ là một phương pháp hiệu quả mà còn là cách tiếp cận tốt trong việc bắt đầu học ngôn ngữ mới. Dần dần, bạn sẽ trở thành một người đọc hiểu thông thạo và tự tin hơn trong việc tiếp cận các nguồn thông tin bằng ngoại ngữ.