carton nghĩa là gì trong tiếng Anh

cartonnoun
UK/ˈkɑːtn/
US/ˈkɑːrtn/
1.Hộp carton, thùng carton (Hộp hoặc thùng làm từ bìa cứng hoặc nhựa dùng để đựng hàng hóa, đặc biệt là thực phẩm hoặc chất lỏng).
I bought a carton of milk from the grocery store to have with my cereal.
Tôi đã mua một hộp sữa từ cửa hàng tạp hóa để dùng với ngũ cốc của mình.
The delivery arrived with a carton of fragile glassware, securely packed in foam.
Lô hàng được giao đến với một hộp đồ thủy tinh dễ vỡ, được đóng gói cẩn thận trong bọt xốp.
Thêm câu ví dụwarning
2.Thùng carton, Hộp carton (Một loại hộp lớn được làm từ bìa cứng hoặc giấy cứng, dùng để đóng gói hàng hóa).
I bought a carton of milk at the grocery store, which contained four smaller containers.
Tôi đã mua một hộp sữa lớn ở cửa hàng tạp hóa, bên trong chứa bốn hộp nhỏ hơn.
The delivery truck was filled with cartons of electronics, each holding multiple smaller boxes.
Xe tải giao hàng được chất đầy các hộp lớn đồ điện tử, mỗi cái đều chứa nhiều hộp nhỏ hơn.
Thêm câu ví dụwarning

TỪ VỰNG MỖI NGÀY

13/5/2024

new-word

()

()
UK
US
icon mochi

+Định nghĩa

TỪ VỰNG MỖI NGÀY

13/5/2024

Tra từ siêu tốc cùng Mochi Extension

Dễ dàng tra từ, lưu 60.000+ từ vựng và dịch câu tức thì. Tận hưởng trải nghiệm đọc không gián đoạn ngay hôm nay với Mochi Extension!

banner_extension_left
banner_extension_left
banner_extension_left
Tầm quan trọng của việc hiểu từ vựng trong việc học tiếng Anh

Khi học tiếng Anh, việc hiểu được nghĩa của từng từ là một phần quan trọng trong quá trình tiếp thu và sử dụng ngôn ngữ một cách hiệu quả. Thông thạo từ vựng giúp bạn tự tin giao tiếp và hiểu rõ hơn các văn bản, đồng thời cũng là bước đầu tiên để tiếp cận và hiểu sâu hơn về ngôn ngữ này.

Việc tìm hiểu từ vựng kỹ càng từ đầu không chỉ là một phương pháp hiệu quả mà còn là cách tiếp cận tốt trong việc bắt đầu học ngôn ngữ mới. Dần dần, bạn sẽ trở thành một người đọc hiểu thông thạo và tự tin hơn trong việc tiếp cận các nguồn thông tin bằng ngoại ngữ.